కాలమానిని - పంచాంగం , సమయం గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

23, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

కాలమానిని - పంచాంగం , సమయం గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు


మన తెలుగు పంచాంగానికి, మనం ఉపయోగించే ఇంగ్లీషు కాలెండరుకి కొంచం తేడా ఉంటుంది, ఈ పోస్టు లో మనం కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం.
 
కనురెప్ప కాలంఒక సెకను
60 సెకనులు ఒక నిముషం
60 నిమిషములు ఒక గంట
24 గంటలు ఒక రోజు
7 రోజులు ఒక వారం
రెండు వారాలు ఒక పక్షం
రెండు పక్షములు ఒక నెల
12 నెలలు ఒక సంవత్సరం
ఒక సంవత్సరం 3 కాలాలు
ఆరు రుతువులు
24 పక్షములు
52 వారములు

ఇంకొన్ని వివరాలు

  • తెలుగు నెలలు
  • రాశులు
  • నక్షత్రాలు
  • తిథులు
  • వారాల పేర్లు
  • ఋతువులు
  • తెలుగు సంవత్సరాలు