భగవద్గీతకు గల 18 పేర్లు - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

14, జూన్ 2021, సోమవారం

భగవద్గీతకు గల 18 పేర్లు

 1.  గీత

2.  గంగ

3.  గాయత్రి

4.  సీత

5.  సత్య

6.  సరస్వతి

7.  బ్రహ్మవిద్య

8.  బ్రాహ్మవల్లి

9.  త్రిసంధ్య

10. ముక్తి దేహిని

11. అర్థమాత్ర

12. చిదానంద

13. భవాగ్ని

14. భ్రాంతినాశిని

15. వేదత్రయి

16. వర

17. అనంత

18. తత్వార్థజ్ణానమంజరి